سنگ لاشه کربنات کلسیم

سنگ لاشه کربنات کلسیم

سنگ لاشه کربنات کلسیم در اثر حرارت بکار می‌رود. همچنین یک ماده شیمیایی کربنات کلسیم بی‌خطر یا بسیار کم‌خطر است کربنات کلسیم که تنفس یا خوردن ایجاد نمی‌کند.

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم

 

کربنات کلسیم          کربنات کلسیم               کربنات کلسیم

 

سنگ لاشه کربنات کلسیم

به مقدار بسیار کم در آب حل می‌شود. اما در آبی که محلول داشته باشد، بطور کامل حل شده ، ایجاد سنگ لاشه کربنات کلسیم می‌کند. انحلال آن در آبهای جاری که مقداری محلول دارند، باعث ایجاد سختی در آب می‌شود.

پودر میکرونیزه

کلسیم کربنات

 

[تعداد: 101    میانگین: 4.8/5]